:: แสดงข้อมูลทั้งหมด ::

รายละเอียด หลักสูตร

 • เทคนิคการนำเสนอผลงานกิจกรรมกลุ่ม qcc

 • แก่นแท้ 5 ส.และเทคนิคการจัดทำ 5 ส.อย่างยั่งยืน

 • การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน

 • การวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาด้วย 5 why

 • การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน

 • การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตด้วยหลัก IE

 • การวิเคราะห์ และตอบปัญหา 8 D Report

 • การลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงาน

 • การจัดทำ และควบคุมระบบเอกสารคุณภาพ

 • เทคนิคการเปลี่ยนแปลงระบบเอกสารคุณภาพจากISO9001 :2008 เป็น 2015

 • การวางแผนการปฏิบัติงาน

 • เทคนิคการสร้างงาน และดารติดตามงาน

 • เจาะลึกการจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร

 • การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน

 • ตรวจ 5 ส.อย่างไรได้ทั้งใจได้ทั้งงาน

ติดต่อสอบถามหลักสูตรนี้

คุณนันทวิชช์  โทร. 090-9680473. หรือคุณยอดเพชร โทร.084-0146708

Line: IDwich0894038100

อีเมล์ :  nantawich@hotmail.com