:: แสดงข้อมูลทั้งหมด ::

โปรไฟล์วิทยากร


                               Mr.Nantawich Wannasen 

                               

                                Quality Management Manager

                                Education : 1.Master of  Welding Engineering

                                                    2.Bachelor of Industrial Engineering

                                 Work Experience :   At the present : ISO Engineer Management Consultant Co.,Ltd ,

                                                                  /QA&QC MGR/QMR and Factory MGR in Automotive parts

                               Mr.Yodpechr Udmuangpia 

                                 

                               Quality Management Leader

                               Education : 1.Master of Welding Engineering

                                                   2.Bachelor of Machanical  Engineering

                             Work Experience :   At the present : ISO Engineer Management Consultant Co.,Ltd

                                                              ,/Production MGR/QMR-EMR  and Factory MGR in Automotive parts

                              Mr.Settakorn Nasapat 

                                             

                              Quality Management Leader

                              Education : 1.Bachelor of Political Science  

                                                  2.Bachelor of Social Development (1st Class Honours)

                              Work Experience :   At the present : ISO Engineer Management Consultant Co.,Ltd

                                                             ,Production MGR and Extraordinary professor in the University

 

                              Mr.Sarasit Kotasaeng 

                                            

                              Quality Management Leader

                              Education : 1.Master of MBA

                                                   2.Bachelor of Industrial Technology

                             Work Experience :   At the present : ISO Engineer Management Consultant Co.,Ltd

                                                ,/Production & RD MGR/QMR-EMR and Factory MGR in Automotive parts

 

                              Mr.Nattawut Nontree 

                                            

                              Quality Management Leader

                              Education : 1.Bachelor of Industrial Engineering

                              Work Experience :   At the present : ISO Engineer Management Consultant Co.,Ltd

                                             ,/Production & Marketing MGR/QMR and Factory MGR in Automotive parts     

 

                              Ms.Supaporn Chaithongsri 

                                            

                             Quality Management Leader

                           Education : 1.Bachelor of Industrial Technology  (1st Class Honours)

                           Work Experience : At the present : ISO Engineer Management Consultant Co.,Ltd

                                                                           ,/Purchasing MGR /EMR in automotive parts.

 

                           Ms.Sitanan Wannasen 

                                         

                         Education : 1.Bachelor of Nurse

                         Work Experience :   At the present : ISO Engineer Management Consultant Co.,Ltd

 

อัตลักษณ์บริษัทฯ

 

จิตบริการและเป็นที่ปรึกษาด้วยใจ เพื่อร่วมสร้างผลสำเร็จให้ลูกค้าด้วยความพึงพอใจสูงสุด

บริษัทวิศวกรไอเอสโอ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำ และฝึกอบรม ในระบบการจัดการต่างๆ (ISO)ดำเนินงานโดยทีมที่ปรึกษาที่มากด้วยประสบการณ์ ในการให้คำปรึกษาแนะนำและฝึกอบรม อีกทั้งยังเป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมินประสบการณ์สูงที่สามารถให้คำแนะนำองค์กร ผ่านมุมมองของผู้ตรวจประเมิน เพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรสามารถรับมือกับการตรวจประเมินได้ทุกรูปแบบด้วยประสบการณ์กว่าสิบห้าปีของทีมที่ปรึกษา และความตั้งใจจริงที่จะช่วยเหลือลูกค้า เราช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จมาแล้วมากมาย หลากหลายประเภทธุรกิจทั้งอุตสาหกรรม และการบริการ ถือเป็นความภาคภูมิใจ ที่เราสามารถเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของลูกค้าด้วยวิทยากรที่เจนจัดเวที มากด้วยประสบการณ์ รู้ลึก รู้จริง ลูกค้าจำนวนมากที่เลือกใช้บริการฝึกอบรมจากเรา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ อันเหมือนเป็นเขี้ยวเล็บให้กับบุคลากรขององค์กร เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเติบโตขององค์กรในอนาคตอีกทั้งเรายังเป็นผู้นำ ในด้านการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา เรียนรู้ อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสร้างช่องทางที่มากมายหลากหลายให้แก่ลูกค้าในการเรียนรู้อย่างไม่มีขีดจำกัด ด้วยดีวีดีสื่อการฝึกอบรม และเว็บไซด์อีเลิร์นนิ่ง