:: แสดงข้อมูลทั้งหมด ::

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

รูปแบบการฝึกอบรมและตัวอย่างลูกค้า

 

 

 

ตัวอย่างลูกค้า
 

1.บริษัท ดีคลาส (ประเทศไทย)จากัด ,จ.สมุทรสาคร ISO14001:2015 ,ISO45001:2018 ,ISO9001:2015 และ IATF16949:2016

2.บริษัท โซนิส สตาร์ท จากัด ,จ.ฉะเชิงเทรา ISO9001:2015

3.บริษัท 3AC (ประเทศไทย) จ.ชลบุรี ISO9001:2015

4.บริษัท S&S CORPERATION จากัด ,จ.นนทบุรี ISO9001:2015 ,ISO14001:2015

5.บริษัท ซัมมิท คีย์เลคซ์ (ประเทศไทย) จากัด จ.ระยอง IATF16949:2016,ISO14001:2015

6.บริษัท NAGANO ENGINEERING จากัด จ.ระยอง ISO9001:2015 ,ISO14001:2015

7.บริษัท พัฒนรุ่งกิจ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด จ.สมุทรปราการ ISO9001:2015,ISO14001:2015

8.บริษัท ไทยฮาร์ท โรลเลอร์ จากัด จ.สมุทรปราการ ISO9001:2015,ISO14001:2015

9.บริษัท แอลอีดี เซฟ (ประเทศไทย) จากัด จ.สมุทรปราการ ISO9001:2015 ,ISO14001:2015

10.บริษัท หลั่นเทียน เทคโนโลยี(ประเทศไทย)จากัด สมุทรสาคร ISO9001: 2015 ,GMP HACCP

11.บริษัทไดยูซีส (ประเทศไทย)จากัด จ.สระบุรี ISO9001:2015 &ISO14001:2015

12.บริษัท วัฒนชัยลับเบอเมค จากัด,จ.ชลบุรี ISO9001:2015 &ISO14001:2015 และISO13485:2016

13.บริษัท ไดเกียว คอร์ปอเรชั่น จากัด (ไทยแลนด์) จ.ชลบุรี ISO9001:2015,ISO14001:2015

14.บริษัท ช.เกษม การช่าง จากัด จ.นนทบุรี,ISO18001:2007,ISO1401:2015,ISO9001:2015 ISO45001:2018

16.บริษัท ATP จากัด ,กรุงเทพมหานคร ISO9001:2015&ISO14001:2015,ISO45001:2018

17.บริษัท ไทยเจแปนแก๊ส(ประเทศไทย)จากัด จ.พระนครศรีฯ ISO9001:2015

18.บริษัท NEC (ประเทศไทย)จากัด ,กรุงเทพฯ ISO9001:2015

19.บริษัท คาเนมิตซุ พลูเลย์(ประเทศไทย) จากัด,ระยอง ISO14001:2015

20.บริษัท เคแอลเค อินดรีสตรี จากัด ,กทม. ISO9001:2015 ,ISO14001:2015 ,IATF16949:2016

21.บริษัท สหทลูย์ จากัด จ.ปทุมธานี ISO9001:2015

22.บริษัท แมกซิม ปริ๊นติ้ง จากัด ,กทม. ISO9001:2015,GMP

23.บริษัท ไทยเซซิน (ประเทศไทย) จากัด จ.ชลบุรี ISO9001:2015 ,ISO14001:2015

24.บริษัท ยิ่งเจริญ น้าใส จากัด ,กทม. ISO9001:2015 ,ISO14001:2015

25.บริษัท ฟูจิคูระ (ประเทศไทย) จากัด จ.สระบุรี ISO9001:2015 ,ISO14001:2015,IATF16949:2016

26.บริษัท ที.อาร์.เซอร์วิส จากัด ,กทม. ISO9001:2015,ISO14001:2015

27.บริษัท ดีคลาส ดอร์เทค จากัด ,จ.สมุทรสาคร ISO14001:2015 ,ISO45001:2018 ,ISO9001:2015
และอื่นๆอีกมากมาย