:: แสดงข้อมูลทั้งหมด ::

วัตประสงค์ของหลักสูตร

การทำความเข้าใจและวิเคราะห์ และการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพIATF16949   ซึ่งเป็นระบบบริหารงานคุณภาพด้านอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ มาร่วมอบรมกับเรา  มาก่อน รู้ก่อน นำไปปรับกับระบบได้ก่อน  !!!!!!  ท่านจะได้ทราบและเข้าใจเครื่องมือแต่ละชนิดในการวิเคราะห์เพื่อลับอาวุธ ติดอาวุธกลับไปในรูปแบบฉบับปรับเปลี่ยนเวอร์ชั่นจาก ISO/TS16949 : 2008 เป็นรูปแบฉบับ IATF16949:2016

ฝ่าย หรือแผนก หรือบุคคลที่จะต้องเข้ามาร่วมทำการอบรม

1.QMR,EMR or Manager, Section Head  
2.หน่วยงาน ISO, DCC ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบด้าน ISOจำเป็นต้องทราบด่านแรกของข้อกำหนดนี้ เพื่อสนับสนุนงานของ MR
3.ทีม Internal Auditorต้องทราบด่านแรกของข้อกำหนดนี้ เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำ audit check list
4.HRเพื่อทราบหลักในการบริหารงานพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านคุณภาของระบบ ISOและเพื่อสนับสนุนงานของผู้บริหาร เพื่อเป็นแนวทางบอกผู้บริหารซึ่ง ผู้บริหารควรจะรู้เพื่อสุดท้ายผู้บริหารจะเป็นคน กำหนด Direction ขององค์การ

ติดต่อสอบถามหลักสูตรนี้

คุณนันทวิชช์  โทร. 090-9680473. หรือคุณยอดเพชร โทร.084-0146708

Line: IDwich0894038100

อีเมล์ :  nantawich@hotmail.com