:: แสดงข้อมูลทั้งหมด ::

วัตประสงค์ของหลักสูตร

การทำความเข้าใจและวิเคราะห์บริบทขององค์กรเป็นหัวข้อแรกที่จำเป็นต้องปรับ และจัดทำในการจัดทำระบบ บริหารงานคุณภาพISO9001:2015   ระบบบริหารงานจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 และระบบอื่นๆ เช่น ISO/TS16949  มาร่วมอบรมกับเรา  มาก่อน รู้ก่อน นำไปปรับกับระบบได้ก่อน  !!!!!!  ท่านจะได้ทราบและเข้าใจเครื่องมือแต่ละชนิดในการวิเคราะห์หา STRATEGY DIRECTION  มาเพื่อลับอาวุธ ติดอาวุธกลับไป เพื่อ Upgrade ระบบ ISO ฉบับปัจจุบัน สู่ version 2015

 

ฝ่าย หรือแผนก หรือบุคคลที่จะต้องเข้ามาร่วมทำการอบรม

1.QMR,EMR or Manager, Section Head  
2.หน่วยงาน ISO, DCC ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบด้าน ISOจำเป็นต้องทราบด่านแรกของข้อกำหนดนี้ เพื่อสนับสนุนงานของ MR
3.ทีม Internal Auditorต้องทราบด่านแรกของข้อกำหนดนี้ เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำ audit check list
4.HRเพื่อทราบหลักในการบริหารงานพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านคุณภาของระบบ ISOและเพื่อสนับสนุนงานของผู้บริหาร เพื่อเป็นแนวทางบอกผู้บริหารซึ่ง ผู้บริหารควรจะรู้เพื่อสุดท้ายผู้บริหารจะเป็นคน กำหนด Direction ขององค์การ

 

ติดต่อสอบถามหลักสูตรนี้

คุณนันทวิชช์  โทร. 090-9680473. หรือคุณยอดเพชร โทร.084-0146708

Line: IDwich0894038100

อีเมล์ :  nantawich@hotmail.com